Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa

osoba z fakturami

Wydłużony termin zapłaty faktury z jednej strony umożliwia kontrahentom realne terminy zapłat. Z drugiej jednak strony może być powodem obniżenia płynności finansowej. Niniejszy artykuł opisuje faktoring jako prewencję potencjalnych problemów.
Czym jest płynność finansowa?
Najprościej mówiąc, jest to zdolność podmiotu (przedsiębiorstwa, organizacji non-profit, etc.) do wywiązywania się ze zobowiązań krótkoterminowych. Jej składowymi są na przykład:
• zdolność wypłacenia pracownikom zawartych w umowach wynagrodzeń
• zdolność zapłacenia kontrahentom
• zdolność opłacenia wynajmowanego lokalu czy oprogramowania
Płynność finansowa przedsiębiorstwa to sprawa bardzo wysokiej wagi. Jest jednym z ważniejszych czynników uwzględnianych w ocenie finansowej przedsiębiorstwa. Jeśli płynność finansowa zostaje zachwiana, prawdopodobnie mogą pojawić się inne, jeszcze poważniejsze problemy.

Czym jest faktoring?

Jest to odpowiedź na zatory płatnicze, czyli sytuacje, w których przedsiębiorca nie otrzymuje terminowych zapłat od swoich kontrahentów. Jest to poważny problem, prowadzący do efektu domina. Kiedy jeden przedsiębiorca nie otrzyma zapłaty, nie będzie w stanie sprostać zobowiązaniom wobec innych przedsiębiorców. Może także zabraknąć mu środków na płynność finansową. A nieopłaceni pracownicy czy kontrahenci mogą upominać się o swoje, tym samym wciągając firmę w kolejne problemy.
W ramach faktoringu faktor (przedsiębiorca oferujący usługę faktoringu) nabywa faktury swojego klienta (przedsiębiorcy będącego dostawcą towarów lub usług na rzecz swoich kontrahentów; czasem bywa on nazywany faktorantem). Niezbędnym warunkiem jest jednak, aby były to faktury nieprzeterminowane. Po nabyciu faktur firma oferująca faktoring wpłaca ich wartość na konto firmowego swojego klienta. Z kolei jego kontrahenci spłacają zobowiązanie poprzez przelew na rachunek faktora.

Inne publikacje  Czy posiadanie wielu kart kredytowych jest bezpieczne?

W jaki sposób faktoring poprawia płynność finansową?

Wielu przedsiębiorców umożliwia swoim kontrahentom wydłużoną zapłatę za towar lub usługę. Z jednej strony ma to na celu zapewnienie kontrahentom realnych terminów na zapłatę. Oni też mają swoje zobowiązania i płynność finansową przedsiębiorstwa, o którą muszą się martwić. Z drugiej strony może o postawić przedsiębiorcę w niekomfortowej sytuacji. Mianowicie może zebrać mu się wiele faktur, z którymi kontrahenci zwlekają. Mają określony, lecz odległy termin. A do tego czasu przedsiębiorca musi zapłacić swoim pracownikom, opłacić lokale, oprogramowanie, etc. Jeśli kontrahenci nie zapłacą szybko, przedsiębiorstwo może stanąć przed poważnymi problemami. Wśród można wymienić odchodzenie pracowników do konkurencji.
Faktoring cechuje się bardzo szybką wpłatą na rachunek faktoranta. Dzięki temu może on, mówiąc potocznie, spać spokojnie. Otrzymał w szybkim terminie środki, na które bez faktora musiałby czekać nawet kilka miesięcy. Może zapłacić pracownikom czy innym kontrahentom. Nie rusza efekt domina raniący inne podmioty, czasem na dużą skalę. A sięgający po pomoc faktora faktorant może nawiązywać relacje z kolejnymi kontrahentami, tym samym powiększając swoją firmę bez zmartwień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *