Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa

osoba z fakturami

Wydłużony termin zapłaty faktury z jednej strony umożliwia kontrahentom realne terminy zapłat. Z drugiej jednak strony może być powodem obniżenia płynności finansowej. Niniejszy artykuł opisuje faktoring jako prewencję potencjalnych problemów.
Czym jest płynność finansowa?
Najprościej mówiąc, jest to zdolność podmiotu (przedsiębiorstwa, organizacji non-profit, etc.) do wywiązywania się ze zobowiązań krótkoterminowych. Jej składowymi są na przykład:
• zdolność wypłacenia pracownikom zawartych w umowach wynagrodzeń
• zdolność zapłacenia kontrahentom
• zdolność opłacenia wynajmowanego lokalu czy oprogramowania
Płynność finansowa przedsiębiorstwa to sprawa bardzo wysokiej wagi. Jest jednym z ważniejszych czynników uwzględnianych w ocenie finansowej przedsiębiorstwa. Jeśli płynność finansowa zostaje zachwiana, prawdopodobnie mogą pojawić się inne, jeszcze poważniejsze problemy.

Czym jest faktoring?

Jest to odpowiedź na zatory płatnicze, czyli sytuacje, w których przedsiębiorca nie otrzymuje terminowych zapłat od swoich kontrahentów. Jest to poważny problem, prowadzący do efektu domina. Kiedy jeden przedsiębiorca nie otrzyma zapłaty, nie będzie w stanie sprostać zobowiązaniom wobec innych przedsiębiorców. Może także zabraknąć mu środków na płynność finansową. A nieopłaceni pracownicy czy kontrahenci mogą upominać się o swoje, tym samym wciągając firmę w kolejne problemy.
W ramach faktoringu faktor (przedsiębiorca oferujący usługę faktoringu) nabywa faktury swojego klienta (przedsiębiorcy będącego dostawcą towarów lub usług na rzecz swoich kontrahentów; czasem bywa on nazywany faktorantem). Niezbędnym warunkiem jest jednak, aby były to faktury nieprzeterminowane. Po nabyciu faktur firma oferująca faktoring wpłaca ich wartość na konto firmowego swojego klienta. Z kolei jego kontrahenci spłacają zobowiązanie poprzez przelew na rachunek faktora.

W jaki sposób faktoring poprawia płynność finansową?

Wielu przedsiębiorców umożliwia swoim kontrahentom wydłużoną zapłatę za towar lub usługę. Z jednej strony ma to na celu zapewnienie kontrahentom realnych terminów na zapłatę. Oni też mają swoje zobowiązania i płynność finansową przedsiębiorstwa, o którą muszą się martwić. Z drugiej strony może o postawić przedsiębiorcę w niekomfortowej sytuacji. Mianowicie może zebrać mu się wiele faktur, z którymi kontrahenci zwlekają. Mają określony, lecz odległy termin. A do tego czasu przedsiębiorca musi zapłacić swoim pracownikom, opłacić lokale, oprogramowanie, etc. Jeśli kontrahenci nie zapłacą szybko, przedsiębiorstwo może stanąć przed poważnymi problemami. Wśród można wymienić odchodzenie pracowników do konkurencji.
Faktoring cechuje się bardzo szybką wpłatą na rachunek faktoranta. Dzięki temu może on, mówiąc potocznie, spać spokojnie. Otrzymał w szybkim terminie środki, na które bez faktora musiałby czekać nawet kilka miesięcy. Może zapłacić pracownikom czy innym kontrahentom. Nie rusza efekt domina raniący inne podmioty, czasem na dużą skalę. A sięgający po pomoc faktora faktorant może nawiązywać relacje z kolejnymi kontrahentami, tym samym powiększając swoją firmę bez zmartwień.

Jak zalogować się do bankowości internetowej?

logowanie do banku online

Internetowe konto bankowe stają się coraz bardziej popularne. Jest to związane z możliwością wygodniejszego dostępu do środków zgromadzonych na rachunku. Wykorzystywać można płatności internetowe czy mobilne. Obsługa internetowa rachunku jest znacznie bardziej wygodna dla użytkownika. Natomiast przy użytkowaniu takiego konta niezbędne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Logowanie do bankowości internetowej

Do obsługi internetowego konta bankowego trzeba posiadać telefon komórkowy lub dostęp do aplikacji mobilnej. Jest to niezbędne ze względu na konieczność stosowania bez banki wieloetapowego uwierzytelnienia tożsamości użytkownika. Ma to na celu ograniczenie ryzyka utraty dostępu do rachunku przez klienta, gdy przestępcy wejdą w posiadanie loginu oraz hasła.

Bezpieczne logowanie do rachunku bankowego wymaga pilnowania informacji o loginie oraz haśle. Najlepszym rozwiązaniem jest niezapisywanie takich informacji. Mogą one wejść w posiadanie osób postronnych, co prowadzić może do prób włamania się na rachunek bankowy. Wieloetapowa weryfikacja zwiększa bezpieczeństwo właścicieli rachunków bankowych. Jednak nie zmniejsza to znaczenia przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z konta bankowego.

Gdzie logować się na rachunek bankowy?

Na bezpieczeństwo korzystania z rachunków bankowych wpływa to jak się na nie logujemy. Warto w tym względzie ograniczać korzystanie z logowania w miejscu pracy. Zdecydowanie nie powinno się logować na konto u znajomych czy w kawiarenkach internetowych. Wówczas nie mamy pewności, czy na komputerze nie znajdują się wirusy czy programy, które mogą przechwytywać hasła. Najbezpieczniej jest korzystać z logowania za pośrednictwem:
– komputerów osobistych,
– przeglądarek z trybem incognito,
– bankowych aplikacji internetowych.

Przy korzystaniu z logowania do konta bankowego z komputera osobistego można zainstalować przeglądarkę, która będzie używana jedynie do logowania do banku. Ogranicza to kradzież danych zapisywanych w przeglądarce. Dodatkowo znaleźć można takie przeglądarki, które posiadają specjalny tryb bankowy czy incognito. Oferuje on możliwość znacznie bardziej bezpiecznego logowania się na rachunki bankowe.

Bankowe aplikacje internetowe

Każdy bank online oferujący swoje usługi za pośrednictwem Internetu czy mobilnie zapewnia dostęp do specjalnie przygotowanych do tego serwisów internetowych oraz aplikacji. Serwisy internetowe w bankach online są odpowiednio zabezpieczone. Posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, które uwierzytelniają stronę. Pozwala to łatwo sprawdzić w przeglądarce internetowe, czy nie korzystamy z fałszywej strony przygotowanej specjalnie przez przestępców.
Logując się do banku za pośrednictwem telefonu komórkowego warto korzystać z aplikacji bankowych, które zostały stworzone specjalnie do tego celu. Logowanie się poprzez przeglądarki w telefonie jest znacznie mniej bezpieczne. Natomiast przy ściąganiu aplikacji mobilnej do obsługi konta bankowego ważne jest zwrócenie uwagi czy zainstalowało się oryginalny program.

Droga od kredytu po budowę domu

Doradca w banku

 

Budowa domu to spełnienie marzeń wielu ludzi. Często jednak droga od planów po zamieszkanie jest długa i kręta. Zasady przyznawania kredytów hipotecznych zmieniły się w ostatnich latach, podobnie jak technologia budownictwa. Co warto wiedzieć i jak się za to wszystko zabrać?

 

Wybór działki

Wbrew pozorom wybór odpowiedniej działki to pierwszy i najtrudniejszy zarazem etap przy staraniu się o własne m. Najważniejsza jest lokalizacja. Zadaj sobie pytania:

 • Czy będziesz miał blisko do pracy?
 • Jak daleko jest sklep, szkoła, plac zabaw?
 • Czy droga zimą jest przejezdna?
 • Jak daleko jest droga szybkiego ruchu (droga krajowa, autostrada)? Czy nie będzie za głośno?

Potem sprawdź warunki terenu

 • Czy na działce można wybudować dom (czy działka ma zagospodarowania przestrzenne)
 • Czy ma dostęp do mediów
 • Czy teren nie jest podmokły
 • Jakie budynki można postawić na działce?
 • Czy działka nie ma służebności lub zadłużenia

Wszystkiego dowiesz się w gminie.

dom na działce

Gdy już masz wypatrzoną działkę, spróbuj znaleźć właściciela. Najlepiej jest kupić działkę bezpośrednio. Uniknie się w ten sposób prowizji od sprzedaży i od zakupu. Wiele tez firm nieruchomości wystawia fikcyjne oferty, dlatego nawet jak się znajdzie działkę, może ona nie istnieć.

 

Doradca kredytowy

Nie udawaj się do żadnego banku. Idź bezpośrednio do doradcy finansowego. Wybierze on dla ciebie 2-3 banki z najkorzystniejszą dla ciebie ofertą. Dlaczego tak mało? Ponieważ każdy wniosek powoduje zapytanie do BIK. A każde zapytanie zmniejsza zdolność kredytową. Udając się więc do każdego z banku osobn, z każdym kolejnym zmniejsza się swoje szanse na uzyskanie kredytu!

Każdy bank ma inne zasady i wymogi przyznania kredytu, ale z pewnością będziesz potrzebować:

 • Zaświadczenia o zatrudnieniu (+ ewentualnie promesę). Wiele banków akceptuje formę umowy-zlecenia.
 • Wniosku o kredyt do konkretnego banku
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów (obowiązek leży po stronie sprzedającego)
 • Umowa przedwstępna.

Kredyt i umowa przedwstępna

 

W 2017/2018 roku, aby starać się o kredyt hipoteczny należy wnieść wkład własny w wysokości 20 %. Tak pisze na wielu portalach. W praktyce jest to nieprawda. Wiele banków wymaga 10% wkładu własnego (bezwzględnie w gotówce). Pozostałe 10% zabezpieczenia ustanawiane jest na nieruchomości. Do wkładu własnego dolicza się także wybudowany budynek, np. wartość fundamentów. Środki na wkład własny nie mogą pochodzić z kredytu i pożyczki.

Umowa przedwstępna jest konieczna, aby móc starać się o kredyt. Bez niej bank nie przyjmie wniosku. Popularna jest forma zadatku, tj. jeżeli sprzedający zrezygnuje, to będzie musiał oddać dwukrotność wpłaconego zadatku. Jeżeli kupujący zrezygnuje, traci ten zadatek (uwaga, straci go również, jeżeli nie otrzyma kredytu!). Można jednak zapisać, że to nie będzie zadatek a zaliczka, która w razie braku zdolności kredytowej odzyska się z powrotem.

 

Notariusz i budowa domu

Po wstępnej decyzji należy wycenić nieruchomość (na własny koszt, przez rzeczoznawcę wskazanego przez bank). Dopiero potem należy udać się do notariusza i spisać umowę. Sprzedający otrzyma pieniądze w ciągu kilku dni.

 

Przy budowie domu kredyt jest uruchamiany wg, trans, najczęściej trzech. Po każdym etapie budowy bank wysyła rzeczoznawcę. Niektóre banki proszą tylko o zdjęcia z budowy. Po pozytywnej weryfikacji przesyłana jest kolejna transza na budowę domu.

Do momentu wpisu do księgi wieczystej (działki  jak i budynku) do raty będzie doliczona dodatkowa opłata, ok 100 – 150 zł.

 

 

Czy posiadanie wielu kart kredytowych jest bezpieczne?

 

Karty kredytowe to specyficzny produkt bankowy, który wyróżnia się przystępnym podejściem do potrzeb klienta. Forma i sposób, w jaki umożliwia ona korzystać z limitu przysparza wielu chętnych klientów. Czy są jednak bezpieczne?

 

Czym są karty kredytowe

Karta kredytowa to jedna z form kredytów konsumenckich, skierowana przede wszystkim dla osób nie potrzebujących nagle dodatkowych środków na konkretny cel, ale chcących mieć dodatkowe zaplecze finansowe w razie nagłym wypadków lub w celu większej swobody finansowej.

Na karcie kredytowej znajduje się gotówka w formie linii kredytowej udzielonej przez bank, z której można skorzystać w dowolnym momencie. Dopiero ruszenie środków z karty kredytowej powoduje zaciągnięcie kredytu, od którego zostaną naliczone odsetki. Z tą jednak różnicą wobec tradycyjnego kredytu, że odsetki są naliczane tylko od wykorzystanej kwoty, i dopiero po minięciu okresu promocyjnego. Jeżeli karta nie zostanie całkowicie spłacona w danym okresie (najczęściej w ciągu 51 dni), bank będzie naliczał odsetki od wykorzystanej kwoty. Dodatkowo konieczne będzie co miesiąc dokonanie spłaty przynajmniej 5% zadłużenia po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (również w okresie bezodsetkowym). Z takiej karty można korzystać w każdym sklepie z systemem POS.

Jak uzyskać kartę kredytową

Warunkiem koniecznym jest osiągnięcie pełnoletniości oraz posiadanie wymaganej przez bank zdolności kredytowej. Aby uzyskać kartę kredytową wystarczy zarabiać minimalną krajową lub nawet posiadać wystarczające wpływy na konto przez pewien czas. Karty wydaje się z minimalnym limitem 500 zł, przy czym górna granica jest dość elastyczna i może wynosić nawet 120 tysięcy złotych. Odpowiednia zdolność kredytowa umożliwia posiadanie różnych kart kredytowych z różnych banków, często łącznie przewyższając zdolność kredytową

 

Zagrożenia z posiadania kart kredytowych

Źle użytkowana karta kredytowa może okazać się pułapką psychologiczną, gdyż daje mylne wrażenie korzystania z własnych pieniędzy, kiedy to tak naprawdę wydawane są pieniądze banku. Wymóg jedynie 5% spłaty karty zachęca do dalszego korzystania i robienia większych zakupów, a także wnioskowania o kolejne karty lub podwyższenie limitu w przypadku, gdy poprzednie zostały wykorzystane. Na końcu może się okazać, że posiada się 5 kart kredytowych, na których limit jest wykorzystany całkowicie. Od każdej karty potrącane są odsetki od wykorzystanego limitu, których wysokość jest wyższa od tradycyjnego kredytu gotówkowego. Doliczyć należy też koszta odnowienia karty kredytowej oraz ewentualnie odsetki karne za brak spłaty minimalnej.

Karty kredytowe obniżają również zdalność kredytowa, która jest bardzo ważna, gdy chce się wnioskować o nowy kredyt. Uważa się, że bank traktuje 5% limitu karty jako co miesięczną ratę. I tak, mając kartę z limitem 5000 zł jest to równoznaczne z obowiązkiem spłaty raty w wysokości 250 zł. Jest to dość uciążliwe, gdyż w przypadku zdolności przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny, z powodu karty ferowana przez bank kwota może być niższa nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Online shopping and paying concept

Sposoby na spłatę kart kredytowych

Kartę kredytową jest stosunkowo łatwo spłacić, wystarczy odrobinę samozaparcia.

Najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem jest zaprzestanie z korzystania z niej. Dobrym sposobem jest jej zastrzeżenie i zniszczenie. Każdą wolną gotówkę powinno przeznaczyć się na jej spłatę,  pamiętając jednocześnie o konieczności comiesięcznej spłaty minimalnej (spłacenie wielokrotności kwoty minimalnej w danym miesiącu nie zwalnia z opłaty w kolejnym miesiącu, chyba, ze karta została spłacona całkowicie). Im więcej środków znajdzie się na karcie, tym mniejsze odsetki potrąci bank, a wiec szybciej się ją spłaci.

Dużo gorszym pomysłem jest wzięcie kredytu gotówkowego, który przeznaczy się na spłatę karty rentowej. Nie powinno się tego robić, gdyż kredytu nigdy nie powinno spłacać się drugim kredytem, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zawsze się na tym traci.

Pierwsze konto bankowe. Z czym to się je?

 

Często pierwsze konto bankowe zakłada się dopiero przed pierwszą pracą, a więc wtedy, kiedy jest one naprawdę potrzebne. Banki prześcigają się w rozmaitych promocjach kusząc darmowym prowadzeniem konta oraz dodatkami, często niedostępnymi dla „stałych” klientów. Czym sugerować się w wyborze pierwszego konta bankowego?

 

Jak wybrać konto bankowe?

Od razu trzeba zaznaczyć, że osoby młode, a więc zazwyczaj w oczach banku klienci poniżej 26 roku życia mogą otworzyć konto na preferujących warunkach. Dlaczego akurat 26 rok życia a nie np. 30? Ponieważ w tym wieku zazwyczaj kończy się studia i rozpoczyna karierę. Oczywiście jest to bardzo naciągane.

Na te rzeczy koniecznie zwróć uwagę przed podpisaniem umowy z bankiem:

 1. Czu masz placówkę banku w miejscu zamieszkania?

To bardzo ważne. Będąc osobiście w banku można załatwić wiele spraw, których nie da się w innej formie.  Co prawda żyjemy w cyfrowym świecie, jednak zwykła zmiana numeru telefonu może stworzyć konieczność oczekiwania na list z tokenem nawet dwa tygodnie (o ile listonosz nie jest chory). Będąc na miejscu w banku to tak naprawdę tylko kwestia minut.

 1. Gdzie masz bankomaty?

Jedna z „dobrych zmian” to dodatkowe prowizje za wypłaty z obcych bankomatów. Niektóre banki pobierają nawet 2.5 zł za wypłatę! Zanim otworzysz rachunek zorientuj się, czy w pobliżu masz bankomat, z którego możesz wypłacić gotówkę bez żadnej prowizji. Mimo, że jako świeży posiadacz karty na pewno będziesz ją używać, z czasem docenisz gotówkę.

 1. Opłaty

Dokładnie przeczytaj tabelę opłat i prowizji w swoim banku. Może być tak, że prowadzenie rachunku masz za „0 zł”, ale pod warunkiem, że spełnisz określone wymagania, np. dokonasz transakcji kartą na kwotę 500 zł co miesiąc.

 

 1. Popytaj znajomych

Zapytaj ich, jakie banki polecają, jakie są ukryte opłaty itd. Mogą posiadać cenne informacje, których musiałbyś długo szukać w Internecie.

Porównanie wybranych kont bankowych

Oto zestawienie wybranych banków i ofert dla osób pierwszy raz w życiu zakładających konto:

ING Konto Direct 18-26 lat

 • Darmowe prowadzenie konta. Jednak wpłaty i wypłaty gotówki oraz przelewy w oddziale banku są płatne.
 • 0 zł kartę kredytową, pod warunkiem, że dokonasz co miesiąc transakcję na przynajmniej 200 zł.
 • 0 zł za wypłatę z a bankomatu, ale tylko ING oraz sieci Planet Cash
 • 0 zł za przelewy krajowe przez bankowości internetową.

mBank Pierwsze konto osobiste

 • Darmowe prowadzenie konta dla osób od 13 do 24 roku życia (potem opłata 5 zł jeżeli wpływy nie przekroczą 1000 zł miesięcznie).
 • zł za używanie karty płatniczej dla osób od 13 do 20 roku życia, potem 5 zł miesięcznie lub 0 zł, jeżeli zostaną dokonane 4 transakcje na dowolną kwotę.
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów (również obcych)

 

BZWBK Konto <20

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • Darmowa karta płatnicza
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów
 • Darmowe przelewy przez Internet

Co po zakończeniu promocji?

Co się dzieje, jeżeli przekroczyłeś wiek, w którym posiadanie konta jest na preferencyjnych warunkach? Najczęściej bank automatycznie przemianowuje je na konto standardowe o czym informuje cię albo listownie, albo za pośrednictwem bankowości internetowej. Dlatego lepiej uważać i dokładnie znać datę, kiedy to się stanie, gdyż zmiana konta „młodzieżowego” na „standardowe” niesie ze sobą zmianę regulaminu oraz dodatkowe prowizje i opłaty za czynności, które do tej pory były darmowe.

Rodzaje kredytów konsumenckich. Czym się od siebie różnią i jak je spłacać?

 

Kredyt konsumencki został stworzony dla osób, które potrzebują dodatkowej gotówki na określony, a czasami bliżej nieokreślony cel. Przyjrzyjmy się popularnym w Polsce kredytom konsumpcyjnym, dla kogo są one przeznaczone oraz jakie są ich wady i zalety.

 

Kredyt gotówkowy

Jest to jednym z najbardziej popularnych kredytów w Polsce, głównie za sprawą łatwości, z jaką można go uzyskać. Nie wymaga on aż tylu formalności co inne kredyty. W większości przypadków wystarczą stałe wpływy na konto oraz dostęp do Internetu, aby móc o niego zawnioskować poprzez bankowość internetową. Kredyt jest udzielany najczęściej do 150 tysięcy złotych na okres od 3 miesięcy do 6 lat.

Wnioskowaną kwotę można przeznaczyć na dowolny cel, co jest bez wątpienia jego zaletą. Niestety, jego oprocentowanie roczne najczęściej znajduje się w okolicach 10%

Kredyt ratalny

Kredyt ratalny podobnie jak kredyt gotówkowy jest chętnie wybierany przez Polaków, jednak jest przeznaczony na zakup konkretnego towaru, a wnioskowany jest najczęściej w sklepie przy sprzedawcy.  Do kredytu ratalnego często jest dołączane ubezpieczenie, od którego uwarunkowane jest otrzymanie pozytywnej decyzji.

Kredyt odnawialny

Po pozytywnej weryfikacji wniosku bank udostępnia na rachunku limit kredytowy, z którego można korzystać  w razie potrzeby. Odsetki są pobierane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu. Np. jeżeli nie mając nic na koncie bank udostępni nam kredyt w wysokości 5000 zł, z których wykorzystamy tylko 1000 zł, odsetki będą naliczane jedynie od 1000 zł. Jego spłata spowoduje brak naliczania kolejnych opłat. Opłaty są pobierane z konta pod koniec miesiąca zwiększając tym samym zadłużenie.

Najczęściej utrzymanie takiego kredytu uwarunkowane jest stałymi wpływami na konto, których wysokość jest indywidualnie uzgodniona z bankiem. Jeżeli minimalne wpływy pojawiają się na koncie a odsetki są spłacane bez opóźnień, taki limit jest automatycznie odnawiany co roku.

Jest to jeden z najcięższej spłacanych kredytów, gdyż nie ma harmonogramu spłat. Jedyny sposób, aby się go pozbyć to spłata całości od razu, albo zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Dlatego rodzi on niebezpieczeństwo powstania pętli finansowej poprzez spłacanie kredytu kredytem.

Karta kredytowa

Na rachunku karty bank udostępnia linię kredytową, która działa na podobnej zasadzie co kredyt odnawialny – odsetki płaci się tylko od wykorzystanej kwoty przy płatności kartą. Do zalet bez wątpienia należy niemal dwumiesięczny okres bez odsetkowy, w którym jeżeli spłacimy zadłużenie na karcie, które powstało na zakupach, bank nie pobierze żadnych odsetek. Z karty korzysta się tak samo jak ze zwykłej karty płatniczej, jednak należy pamiętać o jej spłacie. Karta można płacić w dowolnym sklepie z terminalem POS.

Kredyt konsolidacyjny

Pozwala on połączyć wszystkie posiadane raty w jedną niższą. Co prawda budżet domowy może odetchnąć z powodu zmniejszenia miesięcznych wydatków, jednak sam kredyt powoduje wzrost zadłużenia.  Bank udziela kredytu na spłatę wszystkich innych kredytów, i wydłuża czas ich spłaty. Suma summarum płaci się mniejsza ratę, ale przez dłuższy czas, więc razem z odsetkami trzeba oddać bankowi więcej.

Kredyt hipoteczny

Saving spending list for house polish

Jest to wieloletni kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości. Ze względu na swoją specyfikę cechuje go najbardziej skomplikowany proces wnioskowania. W odróżnieniu od pozostałych kredytów, badana jest zdolność z całego roku, a nie z ostatnich trzech miesięcy. Jednak jest to najtańszy, a więc najbardziej opłacalny kredyt dostępny dla klienta indywidualnego. Oprocentowanie roczne wynosi mniej niż 2%, jednak ze względu na długi czas spłacania, do 35 lat, bank zabezpieczył się dodatkowymi zmiennymi jak np. trzymiesięczny WIBOR, od którego uzależniona jest wysokość raty. Dzisiaj WIBOR jest bardzo niski i wynosi 1.7%, ale jeżeli wzrośnie, to wzrasta wraz z nim rata, często nawet o kilkaset złotych

Niezbędnik przedsiębiorczej kobiety – program do fakturowania

W każdej działalności gospodarczej wystawianie faktur jest niezbędnym elementem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jeszcze do niedawna wystawianie faktur możliwe było jedynie formie papierowej na specjalnie przygotowanym druku. Obecnie istnieje możliwość elektronicznego wystawienia faktury w przystosowanym do tego programie.

Dlaczego warto zdecydować się na program do fakturowania?

Korzystanie z programu do fakturowania z pewnością posiada sporo zalet. Przede wszystkim ułatwia i usprawnia proces wystawiania dokumentów i przechowywania danych. Większość programów umożliwia zapisanie faktury w formie PDF, dzięki czemu niezwłocznie można ją wysłać klientowi lub kontrahentowi. Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze niż ręczne wypełnianie faktury i pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Po skonfigurowaniu programu z systemem bez problemu można drukować faktury, dzięki czemu nie trzeba już poświęcać czasu na ich przygotowanie i wypełnianie.

Program do fakturowania minimalizuje także ryzyko popełnienia błędu przy wystawianiu faktury. Programy korzystają z wprowadzonych już wcześniej danych, wyliczają podatki, sumują pozycję, przeliczają kwoty netto i brutto, a niektóre z nich potrafią wyszukiwać kontrahentów za pomocą numeru NIP z bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Wiele z występujących na rynku programów oferuje możliwość dopasowania szablonu i logo do indywidualnych preferencji, co może być bardzo korzystne dla identyfikacji wizualnej firmy. Najlepsze programy posiadają funkcję pobierania i przeliczania walut. Aktualne kursy walut pobierane są automatycznie zgodnie z danymi NBP i przeliczane według wskazanej daty.

Jak wybrać program do fakturowania?

W ofercie producentów oprogramowania dostępnych jest wiele różnych programów do fakturowania. Można znaleźć zarówno te oferowane w wersji darmowej jak i warianty odpłatne. Programy różnią się także oferowanymi możliwościami tak, aby każdy mógł dopasować go do charakteru swojej działalności. Zasadnicza różnica pomiędzy oferowanymi programami koncentruje się wokół podziału na programy dostępne online i te instalowane na komputerze.

Programy w wersji online obecnie cieszą się coraz większą popularnością. Opcja z dostępem online jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stały dostęp do aktualizacji. Korzystając z takiej możliwości nie trzeba już obawiać się, że faktury mogą być niezgodne z najnowszymi przepisami prawnymi. Dodatkowo z programu online można korzystać niezależnie on miejsca przebywania i urządzenia, z którego aktualnie się korzysta. Taki program jest więc dostępny nie tylko na komputerze, ale także na tablecie lub smartfonie.

Druga opcja to wciąż cieszące się sporym zainteresowaniem programy instalowane bezpośrednio na komputerze. W zależności od rodzaju programu mogą być dostępne w wersji instalowanej na jednym komputerze lub na większej liczbie urządzeń. Niekiedy spotkać się można z koniecznością dopłaty za możliwość zainstalowania oprogramowania na dodatkowych stanowiskach. W przypadku wyboru tej wersji programu do faktur warto również upewnić się, że producent zapewnia dostęp do aktualizacji. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z koniecznością bieżącego śledzenia zmian w przepisach, a w przypadku drastycznej zmiany prawa, zakupu nowej wersji programu.

Czy kantory stacjonarne to relikt przeszłości?

 

Jest wiele powodów, przez które decydujemy się na kupno obcej waluty. Wakacje, wyjazd służbowy a nawet zwykłe zakupy. Jeszcze do nie tak dawna po przekroczeniu granicy pierwsze kroki kierowaliśmy w stronę najbliższego kantora, gdzie dokonywaliśmy miejscowej waluty. Jak jest teraz?

 

Karta płatnicza to oszczędność czasu i pieniędzy.

Decydując się na kupno gotówki w stacjonarnym kantorze jesteśmy narażeni na szereg niebezpiecznych okoliczności. Problem jest znikomy, gdy chcemy kupić małą ilość waluty. Jednak będąc np. na wakacjach nie rzadkim zjawiskiem jest wymiana wszystkich posiadanych przez siebie pieniędzy za jednym razem. Posiadanie przy sobie sporej ilości gotówki w obcym kraju  nakłada na nas pewne ryzyko bycia okradzionym. Kolejną kwestią jest również komfort. Czekanie w kolejce a następnie próba porozumienia się z miejscowym pracownikiem kantoru i ewentualne negocjacje zabierają nam jedynie cenny czas i naszą cierpliwość.

Z pewnością jedną z największych osiągnięć współczesności jest karta płatnicza, która pozwala na swobodny dostęp do naszych pieniędzy w banku o dowolnym czasie.

Karta płatnicza to nie tylko bezpieczeństwo podczas zakupów, ale również oszczędność czasu i pieniędzy.  Dzisiaj większość punktów obsługowych daje możliwość płatności kartą za towary i usługi, więc nic dziwnego, że ten kawałek plastiku powoli wypiera gotówkę z obiegu.

W Polsce najpopularniejsze karty to VISA i MAESTRO, które są honorowane w większości krajów na świecie. Dlatego umożliwiają bezproblemowe płatności niemal w każdym sklepie, który posiada terminal płatniczy będący już niemal standardem. Nie musimy się wtedy martwić o gotówkę, płacimy wtedy tak, jakbyśmy robili zakupy w Polsce.

Również obcokrajowcy odwiedzający nasz kraj nie zawsze mają czas i chęci na kupno waluty w kantorze. Posiadając terminal płatniczy  umożliwimy zakupy w obcej walucie nie ponosząc za to kosztów. Koszt przewalutowania  pokrywa kupujący.

 

Uważaj na przewalutowanie

 

Decydując się na płatność kartą za granicą bank dokonuje przewalutowania wg. własnego kursu, który zazwyczaj i tak jest bardziej dla nas korzystny od tego w kantorze. Niektóre karty posiadają prowizję za przewalutowanie, która waha się do kilku procent od dokonanej transakcji.

Istnieje również ryzyko podwójnego przewalutowania. Wtedy transakcja jest przeliczana w dwóch etapach: z waluty w banku na walutę karty (zazwyczaj EURO). Następnie z waluty karty na walutę w sklepie. Na szczęście podwójne przewalutowanie już jest rzadziej spotykane, a sama Visa zrezygnowała  z tej metody w zeszłym roku ogłaszając, że waluta  przekazywana przez spółkę do banku musi być  taka sama jak ta prowadzona w banku.

 

Kreditkarte und Bargeld

Konta osobiste w obcej walucie

Sposobem na ominięcie prowizji i niskiego przewalutowania jest założenie konta osobistego w danej walucie, np. Euro. Takie konto jest zazwyczaj bezpłatne a jedyny koszt jaki ponosimy to za użytkowanie karty do konta. Osoby często wyjeżdzające za granice na pewno odkryją same zalety takiego rozwiązania, gdyż w połączeniu z zewnętrznymi serwisami specjalizującymi się w wymianie walut sami decydujemy, po jakim kursie zechcemy kupić walutę. Często po znacznie lepszej cenie niż w kantorze. Płacąc taką kartą w sklepie nie jesteśmy narażeni na dodatkowe koszty, a niektóre banki pozwalają na darmowe wypłaty w bankomatach za granicą.